Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
मदन थारू कार्यालय सहयोगी प्रशासन
टुकलाल पाैडेल कार्यालय सहयोगी
हिरालाल थारू कार्यालय सहयोगी
सक्रधे थारू कार्यालय सहयोगी प्रशासन
रामकिशाेर चाैधरी कार्यालय सहयोगी प्रशासन
धनीराम चौधरी कार्यालय सहायक वार्ड कार्यालय ९८४७०४०८७५
बाबुराम अर्याल लेखापाल आर्थिक प्रशासन aryalbaburam234@gmail.com 9857058237
दुर्गादेवी शर्मा कार्यालय सहायक पन्जिकरण durga.nepal82@gmail.com 9857051802