"समृध्द वाणगङ्गाको मूल आधार कृषि पर्यटन वातावरण पूर्वधार र रोजगार"

अपांगहरुको झुपडीमा पुगेर हिृलचेयर वितरण गर्दै वडा नं २ का वडाध्यक्ष विष्णु पौडेलज्यू