"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल अाधार कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार "।।।

बाणगंगा नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाबाट निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाकाे एक झलक