"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

वाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व.०७५/०७६ को लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम

Supporting Documents: