"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

वाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व.०७५/०७६ निति ,बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना