FAQs Complain Problems

वाणगङ्गा नगरपालिकाबाट ४ न. बजारमा रहेका विभिन्न पसलहरुमा अनुगमन गर्दै नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय ,अधिकृत शाखा अधिकृत साथै नगरपालिकाका कर्माचारी ।