जनप्रतिनिधिहरु

Name Designation Tenure Phone
मंगल प्रसाद थारु नगर प्रमुख 9847452726
चक्रपाणी अर्याल उप– प्रमुख