"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

कर दस्तुर र सेवा शुल्क आ.व २०७३/७४

Revenue rate banganga 2073-74.pdf (5.81 MB)

प्रकाशित मिति: 2072-10-07

Supporting Documents: