FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone Responsibility
रामचन्द्र ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७१।०८।१६ देखि २०७१।१०।१८ सम्म
भेषराज खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७१।१०।१९ देखि २०७३।१०।२० सम्म
रविन्द्र प्रसाद चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७३।१०।२० देखि २०७३।१२।०८ सम्म
तुल्सीराम मरासिनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७३।१२।०९ देखि २०७६।०६।२६ सम्म
कृष्ण प्रसाद सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७६।०६।२६ देखि २०७६।०९।२३ सम्म
चुरामणी पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७६।१०।०६ देखि २०७७।०७।३० सम्म
गेहेन्द्र बहादुर डाँगी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७७।०८।०१ देखि २०७७।१२।१७ सम्म
टेकराज पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७८।१०।०३ देखि २०७९।०४।१३ सम्म trpanthi@gmail.com 9851176602
बासुदेव खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७७।१२।१८ देखि २०७८।१०।०२ सम्म ९८५१०७२२४४
बाबुराम भट्टराई उप-सचिव ९८४७०३४५७२
रामचन्द्र मरासिनी लेखा अधिकृत ९८५७०५२५५०
मिना वि सि अधिकृत स्तर छैठौ ९८०६९००४२२
कृष्ण पोख्रेल रोजगार संयोजक ९८४७४७९९९८
सम्राट रेग्नी सूचना प्रविधि अधिकृत ९८४७१५००४२
हुमाकन्त खनाल सहायक स्तर पाचौँ ९८५७०५१०३९
सरस्वती खनाल सहायक स्तर पाचौँ
दुर्गा देवि शर्मा सहायक स्तर पाचौँ वडा सचिव ९८५७०५१८०२
गोविन्द अधिकारी अ. सव-इन्जिनियर भवन तथा शहरी विकास शाखा ९८४१०५१७४१
गोविन्द प्रसाद आचार्य सहायक स्तर चौथो नगर प्रमुखको सचिवालय