FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
50% (14 votes)
राम्रो
14% (4 votes)
सामान्य
29% (8 votes)
थाहा भएन
7% (2 votes)
Total votes: 28