FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
35% (20 votes)
राम्रो
16% (9 votes)
सामान्य
42% (24 votes)
थाहा भएन
7% (4 votes)
Total votes: 57