FAQs Complain Problems

कोरोना माहामारी

   बाणगङ्गा नगरपालिकाको दैवि प्रकोप कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bwIo5fgYkop-Ng13mZBjbqXAtq5zbYZs...

   कोभिडको माहामारी र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन -२०७७ : 

https://drive.google.com/drive/u/4/my-drive

                           बाणगङ्गा नगरपालिकाको दैवि प्रकोप कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु :  

क्र.स. मिति   संस्थाको नाम   ठेगाना सहयोग रकम
१  २०७६/१२/२१

श्री श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति 

वार्ड नं. १  रु ५,००,०००
२०७६/१२/२१  नव जागृती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति  वार्ड नं. २  रु १,२५,०००
२०७६/१२/२१  अपाङ्ग उत्थान समाज कपिलवस्तु  वार्ड नं. ४  रु १५,०००
२०७६/१२/२१  जनमैत्री कृषि सहकारी लिमिटेड  वार्ड नं. ४  रु २०,०००
२०७६/१२/२१  एभरग्रिन बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. ११  रु १०,०००
२०७६/१२/२१  सामुदायिक अपाङ्गता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था   वार्ड नं. ४  रु १५,०००
२०७६/१२/२१  कपिलवस्तु नेवार समाज नेपाल   वार्ड नं. १  रु २०,१७०
२०७६/१२/२१  कानुङ कृषि सहकारी   वार्ड नं. ४  रु १०,०००
२०७६/१२/२१  नेपाल मगर संघ   बाणगङ्गा नगरपालिका  रु १०,०००
१० २०७६/१२/२२  भु.पु. सैनिक स्कूल   वार्ड नं. ८  रु १०,०००
११ २०७६/१२/२२  सिटी मन्टेश्वरी   वार्ड नं. ७  रु १०,०००
१२ २०७६/१२/२२  आवर विज्डम बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. १  रु १०,५००
१३ २०७६/१२/२३  स्वाभिमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. १  रु ३५,०००
१४ २०७६/१२/२३  हाम्रो दिगो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. २  रु १०,०००
१५ २०७६/१२/२३  प्रतिभा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. २  रु ७५,०००
१६ २०७६/१२/२३  सिनर्जी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. १  रु ४०,०००
१७ २०७६/१२/२३  बागेश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति   वार्ड नं. ६  रु १५,०००
१८ २०७६/१२/२३  लक्ष्मणघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति   वार्ड नं. ६  रु १०,०००
१९ २०७६/१२/२३  खैरेनिचैर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति     रु १३,०००
२० २०७६/१२/२३  साना किसान कृषि सहकारी लि  वार्ड नं. ७  रु ८०,०००
२१ २०७६/१२/२४  विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था  वार्ड नं. ३  रु ११,०००
२२ २०७६/१२/२४  समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था  वार्ड नं. ११  रु २१,५००
२३ २०७६/१२/२४  पारिजात बोर्डिङ्ग इङ्लिस स्कूल  वार्ड नं. ७  रु २५,०००
२४ २०७६/१२/२४  सिद्धार्थ क्याम्पस  वार्ड नं. १  रु १,००,०००
२५ २०७६/१२/२४  जनसेवा बहुमुखी सहकारी संस्था  वार्ड नं. ४  रु २५,०००
२६ २०७६/१२/२४  मेरिट सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.  वार्ड नं. १  रु ४०,०००
२७ २०७६/१२/२५  दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लि.  वार्ड नं. ४  रु १५,०००
२८ २०७६/१२/२५  बाणगङ्गा दुग्ध उद्योग   बाणगङ्गा नगरपालिका  रु २५,०००
२९ २०७६/१२/२५  Lions Club of Kapilbastu   बाणगङ्गा नगरपालिका   जिन्सी सहयोग रु २५,४००
३० २०७६/१२/२५  बाणगङ्गा गजेहडा भु.पू. सैनिक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति  वार्ड नं. १  रु २१,१०५
३१ २०७६/१२/२५  गोल्डेन होराइजन ईङलिस बोर्डिङ्ग स्कूल  वार्ड नं. ४  रु १०,०००
३२ २०७६/१२/२५  श्रृजना बिज समूह नेपाल  वार्ड नं. ३  रु ११,२००
३३ २०७६/१२/२६  सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.  वार्ड नं. १  रु २०,१००
३४ २०७६/१२/२६  हथौसा लिटिल स्टार इङलिस बोर्डिङ्ग स्कूल  वार्ड नं. ११  रु २०,०००
३५ २०७६/१२/२६  हिमाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ५  रु २१,०००
३६ २०७६/१२/२६  विहानी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी.   वार्ड नं. ५  रु १०,०००
३७ २०७६/१२/२७  साना कृषि सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ५  रु १५,०००
३८ २०७६/१२/२७  सहयोगी महिला सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ४  रु १०,०००
३९ २०७६/१२/२७  सिद्धिपुर सामाजिक महिला विकास संस्था   वार्ड नं. ४  रु ११,०१५
४० २०७६/१२/२७  तिनाउ मिसन बैक लि.   वार्ड नं. २  जिन्सी सहयोग रु ३०,०००
४१ २०७६/१२/२७  होराइजन बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. ४  रु ७५,५५५
४२ २०७७/०१/०२  फुलवारी सामुदायिक वन   वार्ड नं. ७  रु १००,०००
४३ २०७७/०१/०२  रोटरी क्लब अफ कपिलवस्तु   बाणगङ्गा कपिलवस्तु  जिन्सी सहयोग रु ५९,०००
४४ २०७७/०१/०४  हिलबर्ट बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. २  रु ११,०००
४५ २०७७/०१/०४  साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ११  जिन्सी सहयोग रु १५,०००
४६ २०७७/०१/०४  सुर्योदय मा वि   वार्ड नं. ११  रु १०,०००
४७ २०७७/०१/०४  ज्ञानपुन्ज बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. २  रु १५,०००
४८ २०७७/०१/०९  एन.एम.बी बैंक   वार्ड नं. १  जिन्सी सहयोग रु ६३,०००
४९ २०७७/०१/०९  बाणगङ्गा मौरी पालन तथा मह संकलन   वार्ड नं. १  रु १०,०००
५० २०७७/०१/०९  अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
५१ २०७७/०१/११  आधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.   वार्ड नं. ११  रु १०,०००
५२ २०७७/०१/१५  नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
५३ २०७७/०१/१५  खुतखुते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
५४ २०७७/०१/१५  साना किसान सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ९  रु ५०,०००
५५ २०७७/०१/१६  बुद्ध महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ७  रु १०,०००
५६ २०७७/०१/१८  विजय लघुवित्त संस्था लि.   वार्ड नं. ७  रु १०,०००
५७ २०७७/०१/२२  कोईलिचौर साना किसान सामुदायिक वन   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
५८ २०७७/०१/२२  नव प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ९  रु २०,०००
५९ २०७७/०१/२२  खोजिपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
६० २०७७/०१/२२  सरेपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
६१ २०७७/०१/२२  कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
६२ २०७७/०१/२९  जनजागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
६३ २०७७/०२/०५  ग्लोबल आई एम ई लघुवित्त लि   वार्ड नं. ४  रु १५,०००
६४ २०७७/०२/०६  धौलागिरी लघुवित्त संस्था लि.   वार्ड नं. ५  रु १०,०००
६५ २०७७/०२/०८  स्वावलम्बन लघुवित्त संस्था लि   वार्ड नं. १  रु १०,०००
६६ २०७७/०२/१३  आशा लघुवित्त संस्था लि.   बाणगङ्गा  रु १२,०००
६७ २०७७/०२/१३  घरघरमा शिक्षा संस्था   बाणगङ्गा  स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
६८ २०७७/०२/१९  राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह   वार्ड नं.३  रु १०५५५५
६९ २०७७/०२/१९  सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लि   वार्ड नं.७  रु १०००००
७० २०७७/०२/२५  लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि   बाणगङ्गा  रु १०००००

 

बाणगङ्गा नगरपालिकाभित्र २०७६ चैत्र १ गते देखि २०७६ चैत्र २१ गते सम्म विभिन्न देशबाट आएका नगरबासीहरुको तथ्याङ्क