FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
पुँजीगत खर्च विवरण आ.व ०७८।७९ चैत मसान्त सम्म 05/25/2022 - 15:50 PDF icon पुजिगत खर्च चैत सम्म.pdf
तेस्रो त्रैमासिक खर्चको विवरण आ.व ०७८।०७९ 05/25/2022 - 15:49 PDF icon चौमासिक खर्चको विवरण.pdf
चालु खर्च आ.व २०७८।७९ चैत मसान्त सम्म 05/25/2022 - 11:02 PDF icon चालु खर्च चैत सम्म.pdf
आय व्यय विवरण २०७८।०७९ चैत मसान्त सम्म 05/25/2022 - 10:09 PDF icon आय व्यायको विवरण चैत सम्म.pdf
नयाँ तथा पुरानो घर नक्सा सम्बन्धी विवरण २०७८/७९ बैशाख १४ सम्मको विवरण 04/28/2022 - 12:05
बार्षिक समिक्षा बैठकको प्रतिबेदन ०७७/७८ 11/05/2021 - 11:10 PDF icon बा.न.पा.को बार्षिक समिक्षा २०७८ कार्तिक १५ -signed.pdf
कोभिड माहामारी र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी २०७६/०७७ को प्रतिवेदन 05/05/2021 - 17:46 PDF icon Covid Report.pdf
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीकिकरण 09/09/2017 - 12:53 PDF icon Niti tatha karyakram sarbajanikikaran Final.pdf
वार्षिक आय-व्यय विवरण २०७२/७३ 07/27/2016 - 09:19 PDF icon Income expenditure Banganga 2072-73.pdf