FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ 12/01/2022 - 13:56 PDF icon निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ 12/01/2022 - 13:56 PDF icon निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
छाडा पशु चौपाया कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:42 PDF icon छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
छाडा पशु चौपाया कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:42 PDF icon छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
बाली तथा पशुपन्छी बिमामा अनुदान कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:41 PDF icon बाली तथा पशुपन्छीको बीमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७९.pdf
बाली तथा पशुपन्छी बिमामा अनुदान कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:41 PDF icon बाली तथा पशुपन्छीको बीमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७९.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९ 11/30/2022 - 16:13 PDF icon भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९.pdf
बाणगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ 07/20/2022 - 13:24 PDF icon स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९.pdf
बाणगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ 07/20/2022 - 13:24 PDF icon स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९.pdf
टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४ (संसोधन २०७९) 06/18/2022 - 13:09 PDF icon टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४ (संसोधन २०७९).pdf

Pages