FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद ई-मेल सम्पर्क नम्बर Section Responsibility
रामचन्द्र ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७१।०८।१६ देखि २०७१।१०।१८ सम्म
भेषराज खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७१।१०।१९ देखि २०७३।१०।२० सम्म
रविन्द्र प्रसाद चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७३।१०।२० देखि २०७३।१२।०८ सम्म
तुल्सीराम मरासिनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७३।१२।०९ देखि २०७६।०६।२६ सम्म
कृष्ण प्रसाद सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७६।०६।२६ देखि २०७६।०९।२३ सम्म
चुरामणी पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७६।१०।०६ देखि २०७७।०७।३० सम्म
गेहेन्द्र बहादुर डाँगी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिति २०७७।०८।०१ देखि २०७७।१२।१७ सम्म
टेकराज पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत trpanthi@gmail.com 9851176602 मिति २०७८।१०।०३ देखि २०७९।०४।१३ सम्म
बासुदेव खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५१०७२२४४ मिति २०७७।१२।१८ देखि २०७८।१०।०२ सम्म
खिमानन्द भुसाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bangangamun@gmail.com ९८५७०८७१११ / ०७६-५५००३८ मिति २०७९।०४।२५ देखि मिति २०८०।०५।१० गते सम्म

Pages