FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक सूचनाको प्रकार कागजात
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
पुरानो घरनक्सा अभिलेख दर्ता सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को लागि राय सुझाव सङ्कलन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
दररेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
सरोकारवाला सबै, आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को दोस्रो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ती सूचना तथा समाचार
Re-Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
एकिकृत घुम्ति शिविर संचालन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार , , , , ,
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
किसान सूचिकरण सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बाणगङ्गा नगरपालिका कृषि विकास शाखाको प्रस्तावना आह्वान सम्मन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
अनुदान कार्यक्रमको लागि छनौट भएका समूह/फर्म/ सहकारीको सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
मिति २०८०।११।२१ गते पिपरा अस्पतालको लागि आव्हान गरिएको सूचनाको उमेर हद सच्चाईएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
Re-Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
परजीवि नियन्त्रण शिविरको लागि औषधीहरुको दररेटको कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
पशुपंक्षिहरुको खोप खरीदको लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अब्यबस्थित बसोबासि हरुको जग्गा नाप नक्सा सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
सेवा करारमा आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आव्हानको सूचना । सूचना तथा समाचार , ,
कृषि विकास शाखाको "अनुदान कार्यक्रमको लागि कृषक समूह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना "। सूचना तथा समाचार
नापी कार्यालय, तौलिहवाको नापी टोली १(आयोग) बाणगङ्गाबाट जारी भएको नापनक्सा शुरु हुने सम्बन्धी सूचना। सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
तेलहन बाली (सूर्यमुखी) प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
यस नगरपालिका भित्र मुख्य कार्यालय भई सञ्चलानमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको आवश्यक सूचना । सूचना तथा समाचार
कक्षा ८ को परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार