FAQs Complain Problems

कोरोना माहामारी

   बाणगङ्गा नगरपालिकाको दैवि प्रकोप कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु र कोभिड १९ व्यवस्थापनमा भएको आम्दानी खर्च : 

https://drive.google.com/file/d/1lfTZS8V_QCqRjRUA-WT58E5j4C52AAgx/view?u...

   कोभिडको माहामारी र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन -२०७७ : 

https://drive.google.com/file/d/1kv41E12178xozYC5zAZErKlBhaLyLJDi/view?u...

                           बाणगङ्गा नगरपालिकाको दैवि प्रकोप कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु :  

क्र.स. मिति   संस्थाको नाम   ठेगाना सहयोग रकम
१  २०७६/१२/२१

श्री श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति 

वार्ड नं. १  रु ५,००,०००
२०७६/१२/२१  नव जागृती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति  वार्ड नं. २  रु १,२५,०००
२०७६/१२/२१  अपाङ्ग उत्थान समाज कपिलवस्तु  वार्ड नं. ४  रु १५,०००
२०७६/१२/२१  जनमैत्री कृषि सहकारी लिमिटेड  वार्ड नं. ४  रु २०,०००
२०७६/१२/२१  एभरग्रिन बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. ११  रु १०,०००
२०७६/१२/२१  सामुदायिक अपाङ्गता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था   वार्ड नं. ४  रु १५,०००
२०७६/१२/२१  कपिलवस्तु नेवार समाज नेपाल   वार्ड नं. १  रु २०,१७०
२०७६/१२/२१  कानुङ कृषि सहकारी   वार्ड नं. ४  रु १०,०००
२०७६/१२/२१  नेपाल मगर संघ   बाणगङ्गा नगरपालिका  रु १०,०००
१० २०७६/१२/२२  भु.पु. सैनिक स्कूल   वार्ड नं. ८  रु १०,०००
११ २०७६/१२/२२  सिटी मन्टेश्वरी   वार्ड नं. ७  रु १०,०००
१२ २०७६/१२/२२  आवर विज्डम बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. १  रु १०,५००
१३ २०७६/१२/२३  स्वाभिमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. १  रु ३५,०००
१४ २०७६/१२/२३  हाम्रो दिगो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. २  रु १०,०००
१५ २०७६/१२/२३  प्रतिभा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. २  रु ७५,०००
१६ २०७६/१२/२३  सिनर्जी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. १  रु ४०,०००
१७ २०७६/१२/२३  बागेश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति   वार्ड नं. ६  रु १५,०००
१८ २०७६/१२/२३  लक्ष्मणघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति   वार्ड नं. ६  रु १०,०००
१९ २०७६/१२/२३  खैरेनिचैर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति     रु १३,०००
२० २०७६/१२/२३  साना किसान कृषि सहकारी लि  वार्ड नं. ७  रु ८०,०००
२१ २०७६/१२/२४  विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था  वार्ड नं. ३  रु ११,०००
२२ २०७६/१२/२४  समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था  वार्ड नं. ११  रु २१,५००
२३ २०७६/१२/२४  पारिजात बोर्डिङ्ग इङ्लिस स्कूल  वार्ड नं. ७  रु २५,०००
२४ २०७६/१२/२४  सिद्धार्थ क्याम्पस  वार्ड नं. १  रु १,००,०००
२५ २०७६/१२/२४  जनसेवा बहुमुखी सहकारी संस्था  वार्ड नं. ४  रु २५,०००
२६ २०७६/१२/२४  मेरिट सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.  वार्ड नं. १  रु ४०,०००
२७ २०७६/१२/२५  दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लि.  वार्ड नं. ४  रु १५,०००
२८ २०७६/१२/२५  बाणगङ्गा दुग्ध उद्योग   बाणगङ्गा नगरपालिका  रु २५,०००
२९ २०७६/१२/२५  Lions Club of Kapilbastu   बाणगङ्गा नगरपालिका   जिन्सी सहयोग रु २५,४००
३० २०७६/१२/२५  बाणगङ्गा गजेहडा भु.पू. सैनिक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति  वार्ड नं. १  रु २१,१०५
३१ २०७६/१२/२५  गोल्डेन होराइजन ईङलिस बोर्डिङ्ग स्कूल  वार्ड नं. ४  रु १०,०००
३२ २०७६/१२/२५  श्रृजना बिज समूह नेपाल  वार्ड नं. ३  रु ११,२००
३३ २०७६/१२/२६  सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.  वार्ड नं. १  रु २०,१००
३४ २०७६/१२/२६  हथौसा लिटिल स्टार इङलिस बोर्डिङ्ग स्कूल  वार्ड नं. ११  रु २०,०००
३५ २०७६/१२/२६  हिमाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ५  रु २१,०००
३६ २०७६/१२/२६  विहानी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी.   वार्ड नं. ५  रु १०,०००
३७ २०७६/१२/२७  साना कृषि सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ५  रु १५,०००
३८ २०७६/१२/२७  सहयोगी महिला सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ४  रु १०,०००
३९ २०७६/१२/२७  सिद्धिपुर सामाजिक महिला विकास संस्था   वार्ड नं. ४  रु ११,०१५
४० २०७६/१२/२७  तिनाउ मिसन बैक लि.   वार्ड नं. २  जिन्सी सहयोग रु ३०,०००
४१ २०७६/१२/२७  होराइजन बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. ४  रु ७५,५५५
४२ २०७७/०१/०२  फुलवारी सामुदायिक वन   वार्ड नं. ७  रु १००,०००
४३ २०७७/०१/०२  रोटरी क्लब अफ कपिलवस्तु   बाणगङ्गा कपिलवस्तु  जिन्सी सहयोग रु ५९,०००
४४ २०७७/०१/०४  हिलबर्ट बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. २  रु ११,०००
४५ २०७७/०१/०४  साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ११  जिन्सी सहयोग रु १५,०००
४६ २०७७/०१/०४  सुर्योदय मा वि   वार्ड नं. ११  रु १०,०००
४७ २०७७/०१/०४  ज्ञानपुन्ज बोर्डिङ्ग स्कूल   वार्ड नं. २  रु १५,०००
४८ २०७७/०१/०९  एन.एम.बी बैंक   वार्ड नं. १  जिन्सी सहयोग रु ६३,०००
४९ २०७७/०१/०९  बाणगङ्गा मौरी पालन तथा मह संकलन   वार्ड नं. १  रु १०,०००
५० २०७७/०१/०९  अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
५१ २०७७/०१/११  आधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.   वार्ड नं. ११  रु १०,०००
५२ २०७७/०१/१५  नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
५३ २०७७/०१/१५  खुतखुते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
५४ २०७७/०१/१५  साना किसान सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ९  रु ५०,०००
५५ २०७७/०१/१६  बुद्ध महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ७  रु १०,०००
५६ २०७७/०१/१८  विजय लघुवित्त संस्था लि.   वार्ड नं. ७  रु १०,०००
५७ २०७७/०१/२२  कोईलिचौर साना किसान सामुदायिक वन   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
५८ २०७७/०१/२२  नव प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.   वार्ड नं. ९  रु २०,०००
५९ २०७७/०१/२२  खोजिपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
६० २०७७/०१/२२  सरेपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
६१ २०७७/०१/२२  कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
६२ २०७७/०१/२९  जनजागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह   वार्ड नं. ९  रु २५,०००
६३ २०७७/०२/०५  ग्लोबल आई एम ई लघुवित्त लि   वार्ड नं. ४  रु १५,०००
६४ २०७७/०२/०६  धौलागिरी लघुवित्त संस्था लि.   वार्ड नं. ५  रु १०,०००
६५ २०७७/०२/०८  स्वावलम्बन लघुवित्त संस्था लि   वार्ड नं. १  रु १०,०००
६६ २०७७/०२/१३  आशा लघुवित्त संस्था लि.   बाणगङ्गा  रु १२,०००
६७ २०७७/०२/१३  घरघरमा शिक्षा संस्था   बाणगङ्गा  स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
६८ २०७७/०२/१९  राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह   वार्ड नं.३  रु १,०५,५५५
६९ २०७७/०२/१९  सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लि   वार्ड नं.७  रु १,००,०००
७० २०७७/०२/२५  लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि   बाणगङ्गा  रु १,००,०००
७१   इन्फिनिटी लघु वित्तिय संस्था लि बाणगंगा रु ८,०००
७२   गजेहडा खा.पा.उ.स बाणगंगा रु ११,१११
७३   नखुुलेको अन्य बाणगंगा रु ६,०००

 

बाणगङ्गा नगरपालिकाभित्र २०७६ चैत्र १ गते देखि २०७६ चैत्र २१ गते सम्म विभिन्न देशबाट आएका नगरबासीहरुको तथ्याङ्क