FAQs Complain Problems

लेष बहादुर के.सी.

Email: 
agriculturebangangamun@gmail.com
Phone: 
९८४१३५२७४७
Section: 
कृषि विकास शाखा
Responsibility: 
कृषि विकास शाखा प्रमुख, नगर क्षेत्र भित्र कृषि जन्य पदार्थहरुको विकासको लागि योजना निर्माण तथा नियमन र व्यवस्थापन आदि कार्यालय प्रमुखले लगाएको अह्राएको अन्य कामहरु
Weight: 
5