FAQs Complain Problems

वार्ड न. १०

 

वडा नम्बर १० का जनप्रतिनिधीहरु

क्र स नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
यम प्रसाद पोख्रेल वडा अध्यक्ष ९८०७५६७७६३
रुपनारायण थारु सदस्य ९८४७०४९२९२
राम शंकर थारु सदस्य ९८४७२६०३२०
दानु घर्ती सदस्य ९८१९४१००७४
सर्मिला चमार सदस्य ९८१६४७७५६८

 

Nepali
Population: 
९७१२
Ward Contact Number: 
९८०७५६७७६३
Weight: 
0

वडा पदाधिकारी

यम प्रसाद पोख्रेल
वडा अध्यक्ष
९८०७५६७७६३
bangangamun11@gmai.com
Section:
रुपनारायण थारु
वडा सदस्य
९८४७०४९२९२
Section:
राम शंकर थारु
वडा सदस्य
९८४७२६०३२०
Section:
दानु घर्ती
वडा सदस्य
९८१९४१००७४
Section:
सर्मिला चमार
वडा सदस्य
९८१६४७७५६८
Section:
अशोक कुमार चौधरी
सहायक स्तर चौथो
९८६७४७९५१८
Section:
वडा नं १०
मदन थारु
का.स. प्रथम
९८०७४१०७३८
Section:
वडा नं १० को कार्यालय