FAQs Complain Problems

वार्ड न. १०

 

वडा नम्बर १० का जनप्रतिनिधीहरु

क्र स नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
यम प्रसाद पोख्रेल वडा अध्यक्ष ९८०७५६७७६३
रुपनारायण थारु सदस्य ९८४७०४९२९२
राम शंकर थारु सदस्य ९८४७२६०३२०
दानु घर्ती सदस्य ९८१९४१००७४
सर्मिला चमार सदस्य ९८१६४७७५६८

 

Nepali
Population: 
10024
Ward Contact Number: 
९८०७५६७७६३
Weight: 
0

पदाधिकारी तथा कर्मचारी

यम प्रसाद पोख्रेल

वडा अध्यक्ष

९८०७५६७७६३

रुपनारायण थारु

वडा सदस्य

९८४७०४९२९२

राम शंकर थारु

वडा सदस्य

९८४७२६०३२०

दानु घर्ती

वडा सदस्य

९८१९४१००७४

सर्मिला चमार

वडा सदस्य

९८१६४७७५६८

सन्त प्रसाद चौधरी

सहायक स्तर पाचौँ

९८५७०५२०६७

मदन थारु

का.स. प्रथम

९८०७४१०७३८