FAQs Complain Problems

वार्ड न. ५

Nepali
Population: 
५९६७
Ward Contact Number: 
९८५७०५४०२५
Weight: 
0

वडा पदाधिकारी

दुनिका प्रसाद भुसाल
वडा अध्यक्ष
९८५७०२९१५५
bangangamun5@gmail.com
Section:
ज्ञान बहादुर कार्की
वडा सदस्य
९८५७०५०३१६
Section:
बुद्धु थारु
वडा सदस्य
९८४७२४३६२९
Section:
नैना कुमारी थारु
वडा सदस्य
Section:
मिना दर्जी
वडा सदस्य
९८२६४१९७४१
Section:
दिपक पाण्डे
सहायक स्तर पाचौँ
9849716976
bangangamun5@gmail.com
Section:
वडा न. ५
सकराधे थारु
कार्यालय सहयोगी
९८०६०५६७७८
Section:
वडा नं ५ को कार्यालय