FAQs Complain Problems

वार्ड न. ५

दुनिका प्रसाद भुसाल वडा अध्यक्ष ९८५७०२९१५५
ज्ञान बहादुर कार्की वडा सदस्य ९८५७०५०३१६
बुद्धु थारु वडा सदस्य ९८४७२४३६२९
नैना कुमारी थारु वडा सदस्य
मिना दर्जी     वडा सदस्य ९८२६४१९७४१

Nepali
Population: 
6593
Ward Contact Number: 
९८५७०२९१५५
Weight: 
0

पदाधिकारी तथा कर्मचारी

दुनिका प्रसाद भुसाल

वडा अध्यक्ष

९८५७०२९१५५

ज्ञान बहादुर कार्की

वडा सदस्य

९८५७०५०३१६

बुद्धु थारु

वडा सदस्य

९८४७२४३६२९

मिना दर्जी

वडा सदस्य

९८२६४१९७४१

पञ्चराम थारु

सहायक स्तर पाचौँ

९८४७२७६४६५

सकराधे थारु

कार्यालय सहयोगी

९८०६०५६७७८

सन्तोष खनाल

कार्यालय सहयोगी

९८६७१२७८८८