FAQs Complain Problems

वार्ड न. ६

Nepali
Population: 
४५६३
Ward Contact Number: 
९८५७०५४०२६
Weight: 
0

वडा पदाधिकारी

करुण टण्डन
वडा अध्यक्ष
९८४९४४१७४६
bangangamun6@gmail.com
Section:
गुरु प्रसाद थारु
वडा सदस्य
९८६८८४०५५८
Section:
यम बहादुर प्युठानी
वडा सदस्य
९८४७२६८१९१
Section:
पसपतिया चौधरी
वडा सदस्य
९८७१२४६१६
Section:
तारा दुतराज
वडा सदस्य
९८०४४५५५६८
Section:
कृष्ण प्रसाद गौतम
सहायक स्तर पाचौँ
९८६७११११६१
bangangamun6@gmail.com
Section:
वडा नं. ६ सचिव
भगवती गैरे
का.स. प्रथम
९८४७१५७८४८
Section:
वार्ड नं. ६ को कार्यालय