FAQs Complain Problems

वार्ड न. ९

क्र स नाम थर पद सम्पर्क न
कमल पौडेल वडा अध्यक्ष ९८४७४०५२७२
चुरामणी अर्याल सदस्य ९८५७०५२६३०
नुमलाल चौधरी सदस्य ९८५७०५०४६८
केशरा गुरुङ्ग सदस्य ९८६६१८६०९९
गिता कुमारी सुनार सदस्य ९८१३७०८१९८

 

Nepali
Population: 
५७३२
Ward Contact Number: 
९८४७४०५२७२
Weight: 
0

वडा पदाधिकारी

कमल पौडेल
वडा अध्यक्ष
९८४७४०५२७२
bangangamun9@gmail.com
Section:
चुरामणी अर्याल
वडा सदस्य
९८५७०५२६३०
Section:
गिता कुमारी सुनार
वडा सदस्य
९८१३७०८१९८
Section:
नुमलाल चौधरी
वडा सदस्य
९८५७०५०४६८
Section:
केशरा गुरुङ्ग
वडा सदस्य
९८६६१८६०९९
Section:
सन्तोष कुमार बैठा
सहायक स्तर चौथो
९८४३८५३०७६
Section:
वडा नं ९ सचिव