FAQs Complain Problems

संवाद छात्रवृत्तीमा सफल हुनु भएका आवेदकहरुको विवरण

बाणगंगा नगरपालिका, स्टोम फाउन्डेसन नेपाल र सिद्धार्थ  सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तु अन्तर्गत संचालित पूर्व युवा संवाद कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक र अप्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उद्देश्यले मिति २०७९।०६।०९ गते  मौखिक परीक्षामा तपसिलका आवेदकहरु सफल हुनु भएको व्यहोरा जानकारीका लागि  यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आ.व.:

Supporting Documents: