FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक सूचनाको प्रकार कागजात Document
डिजिटल कृषि प्रर्वधनार्थ KIOSK मेशिन हस्तान्त्रण कार्यक्रम २०७९
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वागत
अनलाइन घटना दार्ता प्रणालीमा VPN को प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
व्यक्तिगत घटना दर्ताको आधिकारिकता सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
विषादी खुद्रा विक्रेता सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
मैरी पालन तालिम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीहरुलाई औषधी उपचार वापत खर्च उपलव्ध गराउन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
टेकराज पन्थी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री टेकराज पन्थी सरको बिदाई कार्यक्रम